Mặt bằng căn A - 1PN Charmington Iris

CĂN A – 1PN
DT thông thủy : 45.22m2
DT tim tường : 49.53m2
Phòng khách : 13.92m2
Bếp : 4.86m2
Lô gia : 2.34m2
Sân phơi : 1.08m2
Phòng ngủ 1 : 13.26m2
Vệ sinh 1 : 4.48m2
DT phụ : 5.28m2