Mặt bằng căn C1 - 3PN Charmington Iris

CĂN C1 – 3PN
DT thông thủy : 84.47m2
DT tim tường : 93.16m2
Phòng khách : 13.20
Bếp : 6.16
Lô gia : 2.61
Sân phơi : 3.30
Phòng ngủ 1 : 11.25
Phòng ngủ 2 : 16.80
Phòng ngủ 3 : 12.19
Vệ sinh 1 : 3.24
Vệ sinh 2 : 4.38
DT phụ : 11.34m2

 

Mặt bằng căn C2 - 3PN Charmington Iris

CĂN C2 – 3PN
DT thông thủy : 80.64m2
DT tim tường : 88.63m2
Phòng khách : 13.96m2
Bếp : 5.63m2
Lô gia : 2.97m2
Sân phơi : 3.41m2
Phòng ngủ 1 : 9.46m2
Phòng ngủ 2 : 11.87m2
Phòng ngủ 3 : 15.24m2
Vệ sinh 1 : 3.24m2
Vệ sinh 2 : 3.90m2
DT phụ : 10.96m2

 

CĂN C3 – 3PN
DT thông thủy : 108.44m2
DT tim tường : 118.44m2
Phòng khách : 24.39m2
Bếp : 10.12m2
Lô gia : 5.08m2
Sân phơi 1 : 1.32m2
Sân phơi 2 : 2.00m2
Phòng ngủ 1 : 16.15m2
Phòng ngủ 2 : 10.92m2
Phòng ngủ 3 : 10.80m2
Vệ sinh 1 : 4.08m2
Vệ sinh 2 : 4.58m2
Vệ sinh 3 : 3.64m2
DT phụ : 15.36m2