Mặt Bằng Tầng 1 Charmington Iris

Mặt Bằng Tầng 2 Charmington Iris

Mặt Bằng Tầng 3A Charmington Iris

Mặt Bằng Tầng 5 Charmington Iris

Mặt Bằng Tầng 6-33 Charmington Iris

Mặt Bằng Tầng 34 Charmington Iris